VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Tăng cường phối hợp trong thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

27/11/2018

Hoạt động thanh, kiểm tra đã góp phần làm cho pháp luật an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, với lực lượng thanh tra còn mỏng như hiện nay, thì việc phối hợp giữa các ngành, Trung ương và địa phương trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động là rất cần thiết.

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Hội nghị tổng kết Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 và Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tổ chức vào ngày 14/8/2018, trong Quý II năm 2018, Bộ đã tổ chức 03 đợt thanh tra, kiểm tra trọng điểm về công tác thi hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động đối với 108 doanh nghiệp và công trình xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận.

Bên cạnh sự hưởng ứng nhiệt liệt của các cơ quan trung ương, các địa phương cũng tổ chức gần 20.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, chủ yếu vào các ngành nghề lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, có gần 18.000 cuộc tự kiểm tra trong đó có trên 10.000 nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động được phát hiện và gần 6.000 nội quy, quy trình làm việc an toàn được bổ sung.

de-xuat-tang-quyen-luc-cho-thanh-tra-lao-dong-2Hệ thống thanh tra an toàn vệ sinh lao động còn rất mỏng, thiếu và yếu

Tuy nhiên, thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tai nạn lao động vẫn tiếp tục diễn biến. Năm 2017, cả nước xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động làm 928 người chết và khoảng gần 2.000 người bị thương nặng.

Riêng trong 06 tháng đầu năm 2018, trên toàn quốc đã xảy ra 3.988 vụ tai nạn lao động làm 4.102 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động).

Bên cạnh nhiều nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn lao động, như: phần lớn lao động không được đào tạo chuyên môn, thiếu kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, ý thức của người sử dụng lao động chưa cao… thì một trong số những bất cập hiện nay là hệ thống thanh tra an toàn vệ sinh lao động còn rất mỏng, thiếu và yếu.

Theo thống kê của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cả nước có khoảng 465 thanh tra viên lao động, trong khi đó số doanh nghiệp lại quá lớn. Số cán bộ làm công tác thanh tra chính sách lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong cả nước chỉ đạt khoảng 1/3 tổng số cán bộ thanh tra lao động.

Số lượng và tần suất các cuộc thanh tra về lao động tại các doanh nghiệp còn rất thấp. Trung bình hằng năm chỉ có khoảng 5%-8% số doanh nghiệp được thanh tra về lao động. Đặc biệt số cơ sở sử dụng dưới 10 lao động được thanh tra còn rất ít.  Bên cạnh đó, quy định xử phạt chưa hợp lý, chế tài xử phạt chưa cao và chưa có tính răn đe.

Nguyên nhân do lực lượng cán bộ thanh tra còn quá ít về số lượng, trình độ chuyên môn, năng lực còn hạn chế, nhiều người không có bằng cấp chuyên ngành, thiếu kinh nghiệm trong thực tế nên để thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động gặp không ít khó khăn.

Để các cuộc thanh tra đi vào thực chất, trong khi đó, lực lượng thanh tra lại mỏng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điểm b, khoản 3, Điều 22, Nghị định số 110/2017/NĐ-CP, ngày 4/10/2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội về phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, việc phối hợp nhằm mục đích đảm bảo hiệu lực và hiệu quả công tác thanh tra lao động; đảm bảo hành vi vi phạm pháp luật lao động phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời; phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đảm bảo thực thi pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ quyền của người lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

Bên cạnh đó, để tăng cường quản lý nhà nước trong an toàn, vệ sinh lao động, đối với các cuộc thanh tra lao động, đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên có quyền vào cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bất kể ngày hay đêm mà không cần phải báo trước nếu có căn cứ cho rằng việc báo trước sẽ ảnh hưởng đến kết quả thanh tra hoặc phải can thiệp ngay để bảo vệ quyền của người lao động hoặc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc./.

Tham khảo từ các nguồn:

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=28137

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=27743

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2017-05-04/tang-cuong-thanh-tra-an-toan-lao-dong-trong-nam-2017-42972.aspx

http://vnniosh.vn/Details/id/7971/Mot-so-giai-phap-co-ban-nham-nang-cao-quan-ly-Nha-nuoc-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-o-Viet-Nam-trong-giai-doan-hien-nay

Lê Vân (tổng hợp)

(Nguồn tin: Kinh tế và Dự báo)