VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Văn Bản

STT Tiêu đề Nội dung Download
1 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

down
2 Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động

down

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 178 Triệu Nữ Vương - Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Tel: 02363 822831 - 02363 816757 - 02363 575549

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

Luợt truy cập: