VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Khám Sức Khỏe - Bênh Nghề Nghiệp

Phối hợp với Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp thuộc Viện Nghiên Cứu Khoa Học Kĩ Thuật Bảo Hộ Lao Động, thực hiện các dịch vụ khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp, huấn luyện sức khỏe nghề nghiệp, huấn luyện sơ cấp cứu tai nạn lao động… trên địa […]

Đọc tiếp

1- Điếc nghề nghiệp: + Đối tượng khám: Người lao động có tiếp xúc với tiếng ồn tại nơi làm việc vượt tiêu chuẩn cho phép. + Nội dung khám: Xác định yếu tố tiếp xúc; khám và hỏi bệnh; đo thính lực sàng lọc; đo thính lực trong điều kiện chuẩn để chẩn đoán […]

Đọc tiếp