VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Đề Tài

Đề Tài: Đánh giá tác hại nghề nghiệp do tiếp xúc với hydrocacbon thơm trong không khí của người lao động tại các trạm sản xuất bê tông Asphalt khu vực miền Trung Mục Tiêu: Xác định được mức tiếp xúc của NLĐ với hydro cacbon thơm tại các trạm sản xuất bê tông Asphalt […]

Đọc tiếp

Đề Tài: Đánh giá, dự báo nguy cơ gây tai nạn lao động và tác hại nghề nghiệp tại cơ sở giết mổ heo khu vực miền Trung Mục Tiêu: Đánh giá và dự báo được nguy cơ gây tai nạn lao động và các tác hại nghề nghiệp cho người lao động tại các […]

Đọc tiếp

Đề Tài: Nghiên cứu xử lý khí thải lò sấy mủ cao su tại các cơ sở ché biến mủ cao su khu vực miền Trung Mục Tiêu: “1. Xác định được thành phần khí thải lò sấy mủ cao su 2. Thiết kế, chế tạo ứng dụng thử nghiệm tại thực tế được một […]

Đọc tiếp

Đề Tài: Nghiên cứu xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu diatomite phủ chitosan Mục Tiêu: Nghiên cứu sản xuất vật liệu diatomite phủ chitosan có khả năng xử lý màu thuốc nhuộm Xác định được năng lực hấp thụ màu thuốc nhuộm của vật liệu diatomite phủ chitosan Xác định […]

Đọc tiếp

Đề Tài: “Điều tra đánh giá MTLĐ ở các cơ sở chế biến thủy hải sản trong thành phố Đà Nẵng và đề xuất hướng nghiên cứu cải thiện” Mục Tiêu: Nghiên cứu, đánh giá được hiện trạng môi trường lao động của các doanh nghiệp thủy hải sản trên địa bàn thành phố; 2. […]

Đọc tiếp